logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
 
Werkgever
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven
Tarieven coaching
Tarieven HRM-advies
Voorwaarden

Kracht en Balans hanteert verschillende tarieven.Voor maatwerktrajecten kunt u om een passende offerte vragen.

Voor werkgerelateerde coaching geldt een tarief van € 130, = excl. btw per uur (inclusief voorbereiding en uitwerking).  

Coachingsgesprekken bij Kracht en Balans duren gemiddeld vijf kwartier. De coachingsgesprekken vinden plaats bij Kracht en Balans in Amsterdam of in Prinsenbeek (bij Breda), tenzij u hierover andere afspraken maakt.

Het tarief van het intakegesprek bedraagt € 100, = excl. btw per uur.
Wanneer een medewerker na het intakegesprek besluit niet verder te gaan met Kracht en Balans, worden voor het intakegesprek geen kosten in rekening gebracht. Het tarief van de eindrapportage bedraagt € 150, = excl. btw.

OPDRACHTBEVESTIGING
Het coachingstraject bij Kracht en Balans start voor de werknemer met een intakegesprek en voor de werkgever (indien is afgesproken dat de werkgever het traject betaalt) met het tekenen van een opdrachtbevestiging in tweevoud. Wanneer de werkgever een getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging aan Kracht en Balans retour zendt, wordt daarmee de offerte akkoord bevonden. Evenals de leveringsvoorwaarden (zie verder) van Kracht en Balans.

kracht & Balans

copyright adFIRST