logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
 
Werkgever
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven

PROJECTTEAMCOACHING

Binnen projectteams wordt op een gestructureerde manier via fasen, hoofd- en deelprocessen een omschreven resultaat bereikt. Projectbewaking op aspecten als tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie (GOTIK) vereist een optimaal samenwerkingsklimaat tussen projectleider en projectteamleden.

Bij projectteamcoaching reflecteren alle teamleden met de coach en met elkaar op hun rollen, verantwoordelijkheden, resultaatgerichte houding en gedrag, feedback geven en aanspreken, planning en SMART afspraken (nakomen).

Kracht en Balans houdt de spiegel voor en nodigt uit om van een afstandje naar het eigen groepgedrag te kijken. Projectteamleden prikkelen elkaar op wat zij gewoon zijn te doen en wat zij bewust kunnen veranderen. De coach faciliteert dit. 

Effect: Verbetering van de samenwerking door meer onderling begrip en een betere afstemming.  

kracht & Balans

copyright adFIRST