logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
 
Werkgever
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven

COACHEN AAN DE VERGADERTAFEL

Coachen aan de vergadertafel is een unieke manier om met elkaar in gesprek te gaan over communicatie en het samenwerken binnen de groep. Er wordt gecoacht op zichtbare interactie en lichaamstaal. En er wordt  geluisterd naar de toon die de muziek maakt. De coach zoomt in op het belang van open en eerlijk communiceren (geef in plaats van Feedback eens Feedforward).

De coach besteedt ook aandacht aan resultaatgericht formuleren. Afspraken kunnen glashelder zijn, maar blijven al te makkelijk vage intenties zonder handen en voeten. Een opmerking als Klantgerichtheid blijft een speerpunt van onze afdeling! is er zo een. Kun je deze SMART maken?  

Aandacht voor Feedforward en SMART. Samen kijken door de groepsbril. Wat zie je? Ben je daar tevreden over? Waar is winst te behalen? Het gaat om bewustwording en het uit (durven) proberen van vergadergedrag!

Resultaat: een sterk verbeterd samenwerkingsklimaat.

 

kracht & Balans

copyright adFIRST