logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Intake
Coachingstraject
Afronding

INTAKE

Elk traject begint met een intakegesprek. Daarna volgen de coachingsgesprekken. Een vrijblijvende afspraak hiervoor maakt u telefonisch via 06-23885976 of via de e-mail.

In het intakegesprek legt u uit waaraan u wilt werken. U verwoordt de vragen die u heeft en bepaalt uw belangrijkste coachvraag en uw doelstelling voor het traject. De coach helpt u hierbij en vult samen met u een intakeformulier in. De coach schetst het verloop van het traject en legt uit wat van u verwacht wordt bij het werken aan uw eigen succes. Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit zeven tot tien gesprekken.

Na het intakegesprek besluit u of u kiest voor coaching bij Kracht en Balans. Daarna volgt het coachingstraject.

kracht & Balans

copyright adFIRST