logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
 
Werkgever
Human Resource Management
Coaching en advies
Plan van aanpak bij ziekte
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Als manager bent u verantwoordelijk voor het goed functioneren van uw medewerkers. Zonder hen behaalt u uw resultaten niet. Daarom maakt u afspraken met uw medewerkers over de resultaten die zij moeten halen en geeft u sturing aan en feedback op hun ontwikkeling.

U kunt tevreden zijn als uw medewerkers hun doelstellingen halen, zich professioneel ontwikkelen en weinig ziek zijn. Maar niet iedereen is dit gegeven en niet iedere medewerker presteert op de manier die zijn manager voor ogen heeft.

Kracht en Balans ondersteunt met coachingstrajecten die het functioneren en de productiviteit van een individuele medewerker verbeteren. Het zijn trajecten gericht op de persoonlijke en professionele groei van een medewerker in zijn functie. Of trajecten gericht op een succesvolle comeback na ziekte.

kracht & Balans

copyright adFIRST