logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Werknemer
Sterk in je werk
Terug na ziekte
 
Werkgever
 
Projectteamcoaching
Coachen aan de vergadertafel
Voice Dialogue
Tarieven
TERUG NA ZIEKTE

Kracht en Balans coacht mensen terug naar werk na ziek te zijn geweest. Het gaat hier om vragen als: hoe pak ik de draad weer op? En wat kan ik hierover afspreken met mijn werkgever?

Werken terwijl u nog niet volledig hersteld bent, is vaak ook goed mogelijk, mits het werk uw herstel niet in de weg staat en u hierover heldere afspraken kunt maken met uw werkgever. Dan genereert werken positieve energie.

Kracht en Balans biedt begeleidingstrajecten aan waarbij u focust op de kwaliteiten die u kunnen helpen uw (werkend) leven weer op de rit te krijgen. Een begeleidingstraject bij Kracht en Balans helpt u om meer grip te krijgen op uzelf in relatie tot uw ziekte en tot het werk. Herstel, opbouwen en duurzaam terugkeren gaan dan samen.

kracht & Balans

copyright adFIRST