logo Kracht & Balans
homewiewatwaaromhoecontactwerkprive


 
Intake
Coachingstraject
Afronding
COACHINGSTRAJECT

Het coachingstraject bestaat uit een aantal coachingsgesprekken die elk vijf kwartier duren. De gesprekken vinden doorgaans eens in de twee à drie weken plaats. Uw belangrijkste coachvraag en doelstelling vormen het uitgangspunt. In de werkwijze van Kracht en Balans staat het stellen van oplossingsgerichte vragen en het aanbieden van ondersteunende oefeningen centraal.

In het begin van het traject is er veel aandacht voor uw doelstellingen en wat u wilt bereiken. We noemen dit de gewenste toestand (GT). Vervolgens kijken we naar het verschil met uw dagelijks leven, oftwel de huidige toestand (HT). U onderzoekt samen met de coach welke patronen uw huidige toestand in stand houden en wat u belemmert bij het bereiken van wat u wilt. Er wordt een sessie besteed aan wat u goed afgaat en welke kernkwaliteiten u kunt inzetten bij het bewegen in de gewenste richting.

Aan het eind van het traject oefent u hiermee in de praktijk en krijgt u feedback van de coach. Belangrijke leermomenten noteert u in een reflectieverslag. Dit verslag kunt u gebruiken om uw voortgang te volgen.

kracht & Balans

copyright adFIRST